top of page
avocat sibiu

Drept civil

Civil

Acordăm asistență juridică de specialitate, în mai multe arii ale dreptului civil, în vederea soluționării cu succes a cauzelor pe care le acceptăm și în care credem. 

 

Serviciile constau în 

 • Asistare și reprezentare în litigii civile de orice natură

 • Consultanță juridică cu privire la aplicarea legii civile

 • Consultanță și asistare în desfășurarea tranzacțiilor imobiliare, verificarea veridicității și temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor garanții imobiliare instituite (ipoteca, servitute)

 • Asistare și reprezentare în acțiunile având că obiect materia revendicărilor imobiliare (revendicare teren sau construcție), cât și acțiuni de accesiune, ieșiri din indiviziune

 • Succesiuni și partaje

 • Redactarea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile

 • Contestații la executare

 • Asociații de proprietari și fundații

 • Stabilire, majorare/reducere pensie de intreținere

 • Încetare măsură plasament

 • Tutelă/Curatelă

 • Adopții

 • Partaj bunuri comune și coachizitie

 • Asistentă și reprezentare în fața notărilor publici și a executorilor judecătorești

 • Legalizarea și punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătorești

 • Atestarea conținutului, datei și identității părților semnatare ale unui document

Dreptul familiei

Familie

Dreptul reprezintă tot ceea ce ne înconjoară, iar unele dintre raporturile juridice cu cea mai mare încărcătură emoțională sunt raporturile juridice născute între soţi, între părinți şi copii, între fraţi, pe scurt între toţi cei ce formează nucleul dezvoltării şi evoluţiei umane, respectiv familia.

 

Dreptul familiei trebuie tratat atât ca pe o ramură de drept ce are la bază litigiile cu caracter patrimonial și nepatrimonial născute între membrii familiei, cât şi ca pe un domeniu social, ca parte componentă a dreptului familiei.

Dar atunci când vorbim despre dreptul familiei nu ne limitam doar la divorț si partaj, ci trebuie să avem în vedere toate aspectele legale ce trebuiesc respectate în vederea ocrotirii căsătoriei, dar mai ales a copiilor – respectiv obligaţiile şi drepturilor parinţilor, adopţiile, precum şi drepturile şi obligaţiile soţilor! 

 

Suntem alături de dumneavoastră ca să vă ajutăm să depășiți cu mai multă ușurință toate obstacolele în vederea găsirii soluţiilor celor mai eficiente în gestionarea litigiilor prezente sau viitoare ce au ca obiect familia.

 

Serviciile constau în

 • Divorturi

 • Partaje

 • Despăgubiri de la soțul vinovat de desfacerea căsătoriei

 • Recunoașterea copilului din afara căsătoriei

 • Obligații de întreținere

Acestea reprezintă doar câteva exemple de activități.

Dreptul muncii

Munca

Îţi acordăm asistenţă juridică – te ajutăm să negociezi clauzele contractului de muncă, să implementezi normele interne ale companiei în activitatea ta, să evaluezi corect sancţiunile disciplinare ce îţi pot fi aplicate, cât şi drepturile si obligaţiile. Îţi explicăm care este diferenţa dintre clauza de neconcurenţă şi clauza de confidenţialitate, dintre bun şi rău în raporturile tale contractuale. Totodată îţi putem reprezenta cu success interesele atât în faţa companiei, cât şi în faţa instanţei de judecată, în procedurile litigioase ce au ca obiect contractul tău de muncă.

Serviciile constau în 

Drept contravențional

Contraventional

Ne asigurăm că drepturile dumneavoastră sunt respectate cu ocazia emiterii unui proces-verbal de contravenție sau cu ocazia primirii unei sancțiuni contravenționale, în cazul în care există neînțelegeri cu privire la vinovăția dumneavoastră.

 

Vă oferim asistență juridică de specialitate și de performanță în domeniul contravențiilor, având multă experiență practică în acest domeniu.

Serviciile constau în

    •  obținerea daunelor morale și materiale în procesele civile și penale de la asigurator sau de la persoana responsabilă de accident

    •  obținerea despăgubirilor de la asiguratori RCA sau CASCO, în cazul refuzului nejustificat al asiguratorilor de acordare a acestora

    •  asistență și reprezentare în procesele pornite de asiguratori împotriva dumneavoastră pentru recuperarea despăgubirilor

Drept penal

penal

Ne asigurăm că drepturile dumneavoastră de suspect/inculpat, persoană vătămată, parte civilă, martor vor fi respectate atât în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanței de judecată. 

 

Participarea la audieri cât și promovarea de plângeri și căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești vor fi garantate și veți fi consiliat în fiecare moment pentru o apărare cât mai eficientă.

 

Serviciile constau în 

 • formularea de plangeri penale

 • solicitari de despăgubiri în procesul penal

 • formularea plângerilor împotriva soluțiilor adoptate de organele de cercetare penală și de procurori, la organele ierarhic superioare

 • asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată

 • formularea căilor legale de atac împotriva hotărârilor instanțelor de judecată

Contestații la executare

contestatii

Problemele litigioase apărute cu prilejul executării silite sunt soluționate de instanța de executare prin intermediul contestației la executare care apare ca fiind mijlocul procedural prin care părțile sau terțele persoane vătămate prin executare se pot plânge instanței competente cu scopul de a obține desființarea actelor ilegale de executare.

Așadar, procedura execuțională trebuie să se realizeze numai cu respectarea condițiilor prescrise de legiuitor. În măsura în care aceste condiții sunt nesocotite, cei vătămați prin executare silită pot recurge la mijlocul procedural pus la dispoziție de lege în acest sens pentru apărarea drepturilor și intereselor lor.

 

 Serviciile constau în 

•  contestațiilor la executare

•  cererilor de suspendare a executării silite

•  opozițiilor la executare

•  cererilor de amânare a executării silite

•  cererilor de încetare a executării silite

•  cererilor de lămurire a întinderii și aplicării titlurilor executorii

•  proceselor de validare a popririi

bottom of page